Thìa - Dĩa - Muôi - Que khuấy

Thìa dẹt đầu tròn inox

30,000đ

50,000đ

-40%

Thìa dẹt sóng inox

35,000đ

50,000đ

-30%

Thìa cafe hoa inox (10c)

30,000đ

50,000đ

-40%

Que khuấy nhựa (10c)

50,000đ

80,000đ

-38%

Dĩa inox hoa (10c)

35,000đ

50,000đ

-30%

Dĩa inox 2 răng (10c)

70,000đ

100,000đ

-30%

Bộ dao dĩa thìa inox

30,000đ

50,000đ

-40%

Bộ dao dĩa thìa giọt lệ

75,000đ

100,000đ

-25%

Bộ dao dĩa thìa cá trắm

80,000đ

120,000đ

-33%